Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Vaak kunnen kinderen nog niet goed verwoorden wat hen bezig houdt. Spelen is voor kinderen de natuurlijke manier om de wereld te ontdekken, ervaringen te verwerken en gevoelens te uiten.
 
In speltherapie mag het kind in alle vrijheid spelen. De speltherapeut heeft de volledige aandacht voor het kind, volgt wat het speelt en verwoordt wat er gebeurt in het spel. Als het kind het toelaat, speelt ze mee. Het kind krijgt zo de ruimte om zijn emoties, angsten en zorgen in een veilige omgeving te uiten en zijn opgedane ervaringen te verwerken. De therapeut leert het kind kennen en kan het gaan helpen met het onder ogen komen van zijn angsten en met het verhelderen van zijn problemen. Nieuw gedrag kan in de therapie uitgeprobeerd worden.
Na verloop van tijd worden emoties hanteerbaar en wordt het kind sterker. Het kan vol zelfvertrouwen weer verder gaan.

Hieronder volgt een filmpje van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) waarin uitgelegd wordt wat speltherapie is:

Voor wie is speltherapie geschikt?

Speltherapie is geschikt voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten. Ze kunnen verdrietig, boos of angstig zijn.

Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:
- Verlieservaringen, bijvoorbeeld door echtscheiding, dood of verhuizing
- Ziekte of handicap van het kind zelf of gezinsleden
- Gevoelens niet kunnen uiten
- Te weinig zelfvertrouwen
- Een negatief zelfbeeld
- Hechtingsproblemen
- Gepest zijn of juist pester zijn
- Andere oorzaken die misschien nog niet bekend zijn.

Hoe werkt speltherapie?

Ik werk volgens de cliëntgerichte methode.
Deze gaat ervan uit dat ieder mens een eigen groeikracht heeft, die door allerlei problemen tijdelijk gehinderd wordt, maar die als hij de ruimte krijgt, zich weer gaat ontwikkelen. In speltherapie wordt die ruimte geboden, in de spelkamer mag een kind spelen wat het wil en aan het uiten van emoties worden geen grenzen gesteld. Aan de manier waarop soms wel, de therapeut blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van een kind.